Medeltida sjukdom och modern utbildning

(24 mars 2020)

Under ett besök på AGORA-forskningscentret vid Helsingfors universitet nyligen undersökte Ansgar Allen kontraster mellan medeltida kristna föreställningar om sjukdom som utbildning och moderna uppfattningar om utbildning och hälsa.

Ansgar hävdade att utbildning i modernitet fungerar som en synonym för hälsa. Under den moderna perioden, vår period, har sjukdom ingen positiv, produktiv roll i utbildningen. Det antas att utbildning är allierad med hälsa i en sådan utsträckning att god utbildning är det som bekämpar ohälsa i alla dess former; individuellt, socialt, politiskt och ekonomiskt.

I det medeltida sammanhanget hade sjukdom däremot en tydlig pedagogisk funktion. Sjukdom gav möjligheter att lära sig om mänsklighetens fallna tillstånd. Det spelade en positiv roll i individens utbildning som en form av gudomlig intervention och handledning.

Ur nutidens perspektiv kan detta inte vara mer främmande. Sjukdom har tappat sin pedagogiska funktion. Det har blivit något som utbildning oundvikligen måste motsätta sig.

Ansgar hävdade att detta antagande förutsätter utbildningskritik. Det fungerar som en grundläggande begränsning, vilket gör det svårt för oss att sätta utbildning i fråga. Han gick utöver konventionella analysmetoder och hävdade att andra tillvägagångssätt kommer att vara nödvändiga, med hänsyn till släktforskning, litteraturteori och experiment i postkritisk analys.

Dr Ansgar Allen är föreläsare och doktorandprogramledare på School of Education.