Hur Shop Drawings kan hjälpa din träkonstruktion?

(Chandresh Chudasama) (24 dec 2020)

Butiksteckningar är en oumbärlig del av byggbranschen. Och när det gäller träkonstruktion kan vi inte betona tillräckligt med vikten av det. Med alla de snabba tekniska framsteg som har hänt de senaste åren är detta en sådan tjänst som mycket framträdande har hjälpt den övergripande arkitektoniska industrin. tjänster så är du på rätt plats.

timmerbutik ritningar

Butiksteckningar är dokument av ritningar relaterade till konstruktion. Den består av varje detalj relaterad till byggprojektet. Detaljerna innehåller vidare information om materialet som används i tillverkningen och den exakta installationsteknik som ska användas.

När vi pratar om butiksteckningar är det viktigt att veta vilken typ av butiksteckningar vi hänvisar till. Det finns två typer av butiksteckningar; fabriksbutik ritningar och timmerram butik ritningar . Och träkonstruktionen går för båda enligt kraven. Ritningarna för fabriksverkstaden inkluderar skåp och ritning som så småningom är gjorda av trä. Och träritningarna inkluderar alla träpaneler och fackverksteckningar.

Fördelar med butiksteckningar

1. Explicit monteringsinstruktion

Butiksteckningar visar en fin utformning av tillverkningen av slutprodukten, med information om använt material, mått på produkterna och lederna finns i den. Tydligheten i ritningarna gör det exakt som nödvändigt att installeras i utrymmet.

2. Dokumentation

Butiksteckningar är ett utmärkt sätt att dokumentera och framtida referenser. Om någon form av fel inträffar när möblerna läggs ut eller något annat kan konstruktörerna titta på ritningarna och omedelbart känna till felet som orsakar det. Detta hjälper också till att modifiera virkesarbeten.

3. Korrekt prissättning av slutprodukten

Med de nästan perfekta butiksteckningarna är det enkelt att avgöra vad kostnaden kommer att uppgå till. Material, storlek och färg bestäms i förväg genom ritningarna och detta visar så småningom det slutliga priset på produkten. Detta hjälper också de totala tillverkningskostnaderna.

4. Ändringar i alla slags frågor i förväg

Att arbeta med timmer kan vara en tråkig process. Men med butiksritningar kan både kostnad och tid i stort minskas. Som det också har nämnts tidigare, att med ritningarna kan alla typer av fel upptäckas i ett tidigt skede och justeringar kan göras därefter. Du kan skapa en total genomgång av träprojekten och låta dina kunder se det från olika vinklar.

5. Rörlighet

Som det redan sägs att butiksteckningar innehåller all information som eventuellt krävs i alla faser av möbeltillverkningen. Och eftersom det är en digital lagring av information är det möjligt att komma åt den informationen från bokstavligen var som helst. Detta gör butiksteckningar bärbara och lätta att bära med sig.

6. Utbildning

Butikens ritningar hjälper inte bara träbyggnadsindustrin utan hjälper också deras framtida anställda genom att tillhandahålla tillräcklig och ämnesrelaterad kunskap om virkesarbeten. Mycket kunskap kan fås genom att titta på bilderna. De tekniska ritningarna ger en bättre förståelse för träarbeten och projekten än en teoretisk skrivning. Detta gör träningsprocessen för de nya konstnärerna effektiv och enkel.

Efter att ha gått igenom fördelen med butiksteckningar är det mycket väl förstått hur viktigt det är för träkonstruktion. Det är ett segment som effektivt stärker kopplingen mellan arkitekt- och träindustrin.