Förklaring om tro, välsignelser och Nåd 2020

(28 okt 2020)

Låt oss åberopa Guds välsignelser och nåd i ditt liv genom att du förklarar din tro: –

Jag förklarar att jag kommer att uppleva Guds trofasthet.

Jag förklarar att jag inte kommer att oroa mig och Jag kommer inte att tvivla.

Jag förklarar att jag kommer att behålla mitt förtroende för honom, med vetskap om att han inte kommer att svika mig.

Jag förklarar att jag kommer att bli allt som Gud skapade mig för att vara , och föda varje löfte som Gud har lagt i mitt hjärta.

Jag FÖRTECKNAR Guds otroliga välsignelser och godhet över mitt liv, så att jag kan uppleva den överlägsna storheten i Guds favör som kommer att ge explosiva välsignelser på min väg. / p>

Jag förklarar att jag har den nåd jag behöver idag och fyller mig med kraft, styrka och beslutsamhet att hjälpa m Jag övervinner alla hinder, överlever alla utmaningar och kommer igenom alla svårigheter.

Jag förklarar att det inte är för sent att utföra allt som Gud har lagt i mitt hjärta. Jag har inte missat min möjlighet. Gud har goda ögonblick i min framtid. Han förbereder mig just nu eftersom han håller på att släppa en speciell nåd för att hjälpa mig att uppnå min dröm.

Detta är min tid.

Detta är mitt ögonblick.

Jag får det idag!