En mening, en adverb.

(26 dec 2020)

Jag gillar tanken att använda ett adverb per mening, när det är möjligt, för att kvalificera det vi säger, så låt oss presentera fler av dem i vårt tal.

Exakt : används för att betona noggrannheten i ett uttalande, kan inte användas som svar efter en vag kommentar.

“Vi   har   ingenting   i   gemensamt,   detta   är   varför Jag   älskar dig. ”

Så småningom : ta med en känsla av hopp och tröst, för det betyder att situationen du befinner dig inte kommer att vara för evigt. I slutändan är ett bra alternativ. Frågan är hur länge ska vi vänta innan det så småningom händer?

”De sociala distanseringsåtgärderna så småningom tappades.”

I grund och botten : lägger inte till något i någon mening. Används mest som fyllmedel. Undvik.

Förmodligen : indikerar tydligt att du inte tror på detta och vill förmedla denna idé till din publik.

”Hon fick förmodligen sina föräldrars godkännande för att gifta sig med henne.”

Uppenbarligen : indikerar något som lätt uppfattas eller förstås. Det kan avväpna din publik om det som du hänvisar till inte är så uppenbart.

”När hon avslutade sin efterrätt var det uppenbarligen signalen för oss att lämna.”

Grad Adverb : nästan, knappt, helt, mycket, ganska, något, helt och helt väldigt och extremt