DIA-bounty-kampanjen har slutförts

Beräkningar och distributionsdetaljer

(bubbalex) (5 aug 2020)

Månaden sedan, den 8 juli 2020, lanserade vi DIA Bounty-kampanjen, den varade i fyra veckor och slutade igår 4 augusti 2020.

Redan nästa dag, den 5 augusti, slutade jag kontrollera alla twitterrapporter för den senaste veckan samt signaturkampanjerna. Nu kan du ta bort DIA-signaturkod .

Du kan redan se de slutliga resultaten av att konvertera dina insatser till tokens i Kalkylark . Som anges från början kommer distributionen att ske i tre faser.

Distributionsdetaljer

  1. 30 dagar efter slutet av bindningskurvan
  2. 60 dagar efter slutet av bindningskurvan
  3. 90 dagar efter slutet av bindningskurvan

Obligationskurvan pågår för närvarande och ska vara klar senast den 18 augusti. Du kan kontrollera framsteg på DIA-meddelandekanal .

I kalkylbladet kan du se dina insatser för varje vecka. Grön = intjänade insatser, blå = inaktivitet, röd = misstag.

På höger sida hittar du kolumn Totalt antal token, där dina totala intäkter i tokens anges, bredvid den här kolumnen kan du se kolumner Del 1, del 2 och Del 3 , så här kommer fördelningen att ske.

Del 1 = Fas 1, 30 dagar efter slutet av bindningskurvan

Del 2 = fas 2, 60 dagar efter bindningskurvens slut

Del 3 = fas 3, 90 dagar efter bindningskurvens slut

Från detta ögonblick är inga ändringar möjliga i kalkylbladet , alla insatser beräknas, alla rapporter kontrolleras, bounty-tråden låst.

Håll dig uppdaterad och följ budskaprelaterade meddelanden på https: / /t.me/bubbalexmedia

Bounty gro upp är h ttps: //t.me/bubbalexmedia\_chat

Följ oss och stödja detta artikel av klappar om du vill se fler nyheter och recensioner, liksom olika tävlingar och evenemang! Med respekt, teamet @bubbalexmedia 😊

Telegramkanal https: // t .me / bubbalexmedia

Telegramgrupp https://t.me/bubbalexmedia\_chat

Medium