Cum să deveniți notar în statul Melbourne

(Bhawna) (29 aprilie 2020)

A notarul public, notarul, serviciul notarial sau serviciul notarial Melbourne, toate transmit același sens. În Australia, un notar public reprezintă o funcție publică, care este, în general, un avocat practicant sau avocat și numit pe viață de Curtea Supremă din stat sau de arhiepiscopul din Queensland. Notarul public este împuternicit prin lege să administreze jurământuri, documente ale martorilor și alte funcții administrative utile și pe scară largă de natură națională / internațională. Un notar public din Australia poate asista la documente, semna, depune jurământ etc. în jurisdicția australiană, precum și poate îndeplini funcții similare în ceea ce privește documentele de uz internațional. Documentația necesară studenților care intenționează să urmeze studii în universități sau companii străine care se angajează în contracte cu furnizori sau clienți străini se numără printre exemple.

Nevoi educaționale pentru a deveni un notar din Melbourne

Un notar public este ales, în general, din profesioniștii din domeniul juridic cu o anumită poziție în profesie. Prin urmare, principala condiție prealabilă pentru a deveni notar și a oferi serviciul notarial Melbourne, ar trebui să fii un profesionist în drept. Evident, ați trecut prin învățarea academică prescrisă pentru a urmări o profesie de avocat și ați câștigat o experiență semnificativă în diferite ramuri ale legii. autocolant auriu sau roșu plasat cel mai aproape de semnătura lor, astfel încât sigiliul cu conținutul său să fie vizibil chiar și după mai mulți ani de utilizare și depozitare. Sigiliul notarului este, de asemenea, păstrat într-o bază de date oficială aflată în custodia DFAT sau a Departamentului Afacerilor Externe și Comerțului, care este, de asemenea, departamentul autorizat de guvernul australian pentru eliberarea certificatului de autentificare sau a apostolului, certificarea semnăturilor, ștampilelor sau sigiliilor notarilor să certifice că documentele publice din jurisdicția australiană sunt autentice.

Notarul public își înregistrează, de asemenea, semnătura, ștampila și sigiliul la Teritoriul sau Curtea Supremă de Stat și răspunde în fața Curții, precum și a Societății Notariale din jurisdicție, unde pot fi membri. În majoritatea țărilor, atribuțiile notarilor diferă foarte mult de avocați, deși atribuțiile lor pot fi similare cu cele ale avocaților și sfătuiesc clienții lor sau pregătesc documente pentru aceștia. Cu toate acestea, notarii au autoritate limitată în SUA și nu li se permite să-și sfătuiască clienții sau să pregătească documente în numele clienților lor. În anumite jurisdicții cu SUA, se poate interzice notarilor să semneze anumite documente sau să elibereze anumite tipuri de certificate, în special atunci când se ocupă cu străini.

notarii

Nu este disponibilă nicio definiție sau declarație specifică privind funcția notarilor. Notarilor li s-au atribuit o gamă largă de funcții în conformitate cu legea engleză, care a creat notarii cu câteva secole în urmă. În primele sale versiuni, notarii au îndeplinit multe funcții importante, în special legate de transportul maritim și comerțul internațional. Dar, odată ce au apărut sistemele moderne de comunicații și lumea digitală, nevoia și caracterul multor procese de documentare s-au schimbat. În consecință, serviciile notariale internaționale și documentare, sau serviciile notariale, atestarea notarială etc se concentrează acum pe nevoile de documentare ale străinilor, imigranților, studenților urmărirea învățământului superior în alte țări, interese personale sau comerciale într-o țară străină etc.

Agent semnatar notarial vs. Notari

Agenții care semnează notarii sunt diferiți de notari în ceea ce privește anumite domenii de autorități și funcții. Notarii se așteaptă să fie persoane imparțiale care acționează în calitate de martor, în timp ce sunt semnate documente importante, cum ar fi închiderea documentelor într-o ipotecă. Cu alte cuvinte, sunt persoane juridice autorizate să semneze documente și declarații oficiale prin procesul de legalizare legală. Notarii sunt, de asemenea, investiți cu puterea de a valida documente și de a confirma că nu s-a exercitat nicio presiune nejustificată asupra executanților în timpul semnării pe liniile punctate. Atunci când un document este notarizat cu sigiliul distinct al notarului aplicat pe acesta, acesta echivalează doar cu verificarea identității executantului.

În schimb, un agent semnatar notarial joacă un rol mai implicat, în special în ceea ce privește documentația în ceea ce privește tranzacțiile imobiliare.Agentul semnatar notarial studiază întregul pachet de împrumut în detaliu și se asigură, de asemenea, că semnătura împrumutatului apare la locurile potrivite și este notarizată conform prevederilor legale. Agentul semnatar notarial poate fi considerat o poziție superioară în cadrul sistemului notarial și, prin urmare, un notar poate aspira să devină agent semnatar notarial. Cu toate acestea, calificările suplimentare pot fi stipulate de statele respective.

Agent de semnare notarial și tranzacții ipotecare

Rolul unui agent semnatar notarial în tranzacțiile ipotecare este distinct de cel al unui notar public. Agenții care semnează notarii explică conținutul documentului persoanei care semnează documentul și verifică, de asemenea, identitatea persoanelor care aplică semnătura lor pe hârtii. Prin urmare, se așteaptă ca un agent semnatar notarial să aibă studii superioare, precum și formare, astfel încât să poată oferi asistență în cunoștință de cauză debitorilor. Mai mult, este important ca un agent semnatar notarial să cunoască pe deplin procesul ipotecar și modul în care acesta funcționează. Rolul său depășește astfel mult dincolo de cel de notar public. În funcție de locul în care sunt create documentele ipotecare, se va aștepta ca un agent semnatar notarial să demonstreze un nivel ridicat de cunoștințe în procesul de împrumut la domiciliu pentru a-și câștiga comisionul.

Concluzie

Serviciile notariale sunt considerate o extensie a practicii juridice pentru persoanele cu experiență și care se află în practica juridică într-o anumită jurisdicție. Odată desemnat ca notar, acesta oferă individului un flux de venituri suplimentar.