[Programowanie!] Klasa ?? Obiekt ??… nowość!

(3 listopada 2020 r.)

Przyjazne przypomnienie
Ten artykuł jest bardzo prosty, ale ważny dla początkujących

Podczas dyskusji o języku zorientowanym obiektowo często wspomina się o klasie i obiekcie. Związek między klasą a obiektem , dzięki czemu czuję się jak
forma chleba i chleb 😆.

zdjęcie źródło: https://www.amazon.com/Bluedrop-Silicone-Square-Bakery-Bakeware/dp/B06XQG9RV1

Weź na przykład jedną próbkę napisaną w Javie.

Na tym obrazku widać, że istnieje klasa samochodu i carObject . Klasa samochodu podobnie jak forma chleba. Możemy utworzyć instancję / utworzyć obiekt samochodu za pomocą new słowo kluczowe, , więc obiekt samochód miałby pewne właściwości i metody, które definiujemy w klasie samochodu .

Po prawej stronie obrazu carObject zawiera dwie zmienne, kolor i koła. Co więcej, w linii 19. carObject mógłby wywołać metodę run, która ma wykonać swoją metodę, a wynik wykonania metody jest w konsoli.

Zatem nie jest zależność między formą chleba a chleb jak stosunek klasy do przedmiotu? 😏

Ponadto słowo kluczowe new jest ważne dla zajęć i obiekt!