Opcje użytkownika portalu w menu witryny w Odoo 13

(Cybrosys Technologies) (19 października 2020 r.)

Użytkownicy portalu są tworzone przez firmę w celu zapewnienia dostępu do strony internetowej firmy po zdobyciu zaufania lub subskrypcji niektórych usług. W instytucji, w której klient potrzebuje pewnych materiałów szkoleniowych lub zamówień, otrzymuje portalowy dostęp do serwisu. Może je udostępnić tylko użytkownik, któremu potrzebny jest dostęp i są one udostępniane na warunkach określonych przez firmę. Główną zaletą jest to, że klient ma tylko możliwość przeglądania, czytania i zamawiania; nie może ich edytować ani usuwać, co ogranicza ich możliwość usuwania wartościowych dokumentów z Twojej witryny.

Platforma Odoo umożliwia użytkownikowi tworzenie nieograniczonego dostępu do portalu dla klientów w oparciu o potrzeby biznesowe. Ta opcja umożliwiająca użytkownikom portalu Odoo pomaga firmie pozyskiwać klientów i rozwijać działalność. W niektórych przypadkach tylko uprzywilejowani klienci mają dostęp do strony internetowej. We wszystkich przypadkach platforma Odoo umożliwia użytkownikowi weryfikację i przechowywanie danych uwierzytelniających użytkownika w bazie danych. Co pozwala na ograniczenie dostępu do platformy dla potencjalnych klientów lub oszustów.

Ten blog opisuje,

Jak przyznać klientowi dostęp do portalu

Co to jest Opcje dostępne dla użytkowników portalu w menu witryny?

Przyznać dostęp do portalu klientowi / klientowi.
Dostęp do portalu dla klienta lub klienta można utworzyć podczas konfigurowania kontaktów w Odoo platforma

Aby umożliwić dostęp do portalu Odoo klientowi, przejdź do Menu klienta> Utwórz klienta

Należy również podać nazwę i opis adresu wraz z danymi kontaktowymi. Do menu księgowego i zapisów księgowych można przypisać terminologię sprzedaży i zakupu. Po wypełnieniu opisów użytkownik może zapisać szczegóły.

Po zapisaniu klienta w konsoli środkowej pulpitu klienta, użytkownik może wyświetlić menu Akcja, z którego może wybrać przyznanie klientowi dostępu do portalu Odoo.

Po wybraniu udostępnienia klientowi dostępu do portalu Odoo, użytkownik może podać adres e-mail, jeśli go nie podano, i włączyć ikonę w portalu. Podany identyfikator e-mail powinien być prawidłowy, a dostęp do klienta będzie możliwy tylko za pośrednictwem tego identyfikatora.

Ponieważ nowy kontakt jest wyposażony w dostęp do portalu, należy najpierw podać klientowi charakterystyczne hasło, które może być modyfikowane przez samego klienta z poziomu portalu. Klient może zmienić hasło w portalu klienta korzystając z opcji zmiany hasła.

Hasło początkowe można ustawić w ogólnych ustawieniach platformy Odoo iz menu użytkownika i firm wybrać użytkownika z które administrator może wybrać odpowiedniego użytkownika portalu i zmienić hasło w zakładce Czynności. Klient może poinformować klienta o zmienionym haśle, aby przyznał mu wstępny dostęp do platformy.

Kontynuuj czytanie…

Pierwotnie opublikowano w

Opcje użytkownika portalu w menu witryny w wersji Odoo 13

Użytkownicy portalu to utworzony przez firmę w celu udzielenia dostępu do witryny firmy po zdobyciu zaufania lub subskrybowaniu…

www.cybrosys.com