Is private enterprise blockchain een oxymoron?

(27 oktober 2018 )

Voordat we beginnen, wil ik duidelijk zijn dat dit artikel heel specifiek is voor het gebruik van blockchain binnen een organisatie waar geen consortium bij betrokken is. Een van de belangrijkste kenmerken van het gebruik van blockchain met toestemming van DLT (Distributed Ledger Technology) is om de onveranderlijkheid van de dataprovider te verzekeren door de blockchain over meerdere organisaties te distribueren. Dit zorgt ervoor dat een malafide organisatie de opgeslagen gegevens niet kan wijzigen en de blockchain niet opnieuw kan opbouwen, aangezien die niet compatibel zal zijn met blockchain die beschikbaar is bij andere organisaties die deel uitmaken van het Distributed Ledger-consortium. Maar dit model breekt als we de DLT met blockchain binnen een onderneming willen gebruiken. In een dergelijk scenario heeft de organisatie andere manieren nodig om te bewijzen dat ze niet met de blockchain hebben geknoeid (hard-fork) nadat het eerste blok is gemaakt. Enkele manieren waarop dit kan worden aangepakt, worden in dit artikel behandeld.

Gebruik blockchain met ingebouwde oplossing

Er zijn een paar DLT zoals Guardtime die dit probleem hebben opgelost door een blockchain van een organisatie te laten integreren met een externe blockchain die voor iedereen beschikbaar is om de keten te valideren. Een dergelijke oplossing is zeker de moeite waard om te evalueren, maar gezien de propriëtaire aard van de oplossing is dit misschien niet voor iedereen acceptabel. Als deze infrastructuur extern kan worden gemaakt en gestandaardiseerd zodat andere oplossingen er gemakkelijk mee kunnen worden geïntegreerd, ongeacht de onderliggende blockchain-technologie, kan het een geschiktere oplossing worden.

Gebruik een platform met ingebouwde beveiliging

Er zijn nieuwe platforms ontwikkeld met TPM die een veilige uitvoering en auditmogelijkheden bieden. Deze platforms worden gebruikt om veel oplossingen te ontwikkelen, waaronder hosting van DLT. Organisaties kunnen dit als platform gebruiken om hun blockchain-oplossing te bouwen. Ik ken geen blockchain-oplossingen die het platform expliciet gebruiken om ervoor te zorgen dat ze een dergelijke oplossing kunnen bieden

Maak gebruik van openbare blockchain

Een ander alternatief zou zijn om in te pluggen in de openbare blockchain en deze te gebruiken als uitbreiding van de blockchain van de organisatie. Met de nieuwe alliantie tussen Hyperledger en EEA, hoop ik dat een dergelijke integratie zou worden ontwikkeld zodat organisaties het out-of-box kunnen gebruiken.

De groei van blockchain en DLT binnen de onderneming is langzaam maar gestaag verlopen. Er zijn veel use-cases (bijvoorbeeld audit) die een basis nodig hebben die beperkt is tot technologie die binnen de organisatie wordt gebruikt. In dit artikel zijn enkele benaderingen beschreven die kunnen worden gebruikt om DLT binnen de onderneming te benutten.