Hoe word je notaris in de staat Melbourne

(Bhawna) (29 april 2020)

A notaris, notaris, notarisdienst of notarisdienst Melbourne, hebben allemaal dezelfde betekenis. In Australië vertegenwoordigt een notaris een openbaar ambt, dat over het algemeen een praktiserend advocaat of advocaat is en voor het leven wordt benoemd door het Hooggerechtshof in de staat of door de aartsbisschop in Queensland. De notaris is wettelijk bevoegd om eden, getuigendocumenten en andere nuttige en brede administratieve functies van nationale / internationale aard af te leggen. Een notaris in Australië kan getuige zijn van documenten, ondertekenen, eed afleggen enz. Binnen de Australische jurisdictie en soortgelijke functies uitoefenen met betrekking tot documenten voor internationaal gebruik. Documentatie die studenten nodig hebben die studeren aan buitenlandse universiteiten of bedrijven die contracten sluiten met buitenlandse leveranciers of klanten, zijn enkele voorbeelden.

Onderwijsbehoeften om te worden een notaris in Melbourne

Een notaris wordt doorgaans gekozen uit juridische professionals met enige reputatie in het beroep. Daarom is de eerste vereiste om notaris te worden en notarisdiensten te verlenen in Melbourne, een praktiserend juridisch professional te zijn. Het is duidelijk dat u de academische opleiding hebt doorlopen die is voorgeschreven om een ​​juridisch beroep uit te oefenen en aanzienlijke ervaring hebt opgedaan in verschillende takken van het recht.

Als notarissen eenmaal zijn toegelaten als notaris, maken ze een duidelijk officieel zegel dat wordt aangebracht op een goud- of roodgekleurde sticker die het dichtst bij hun handtekening is geplaatst, zodat het zegel met de inhoud duidelijk zichtbaar is, zelfs na meerdere jaren gebruik en opslag. Het zegel van de notaris wordt ook gedragen in een officiële database in bewaring bij DFAT of het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel, dat ook het departement is dat door de Australische regering is gemachtigd voor het afgeven van een authenticatiecertificaat of apostel, waarmee handtekeningen, stempels of zegels van notarissen worden gecertificeerd om te verklaren dat openbare documenten in de Australische jurisdictie echt zijn.

Notaris registreert ook hun handtekening, stempel en zegel bij het territorium of het hooggerechtshof van de staat en is zowel verantwoording verschuldigd aan de rechtbank als aan hun notarisvereniging in de jurisdictie, waar ze lid kunnen zijn. In de meeste landen verschillen de taken van notarissen enorm van die van advocaten, hoewel hun taken vergelijkbaar kunnen zijn met die van advocaten en hun cliënten adviseren of documenten voor hen opstellen. Notarissen hebben echter een beperkte bevoegdheid in de VS en het is hen niet toegestaan ​​om hun cliënten te adviseren of documenten op te stellen namens hun cliënten. In bepaalde rechtsgebieden met de VS is het notarissen mogelijk verboden specifieke documenten te ondertekenen of bepaalde soorten certificaten af ​​te geven, met name wanneer ze te maken hebben met buitenlanders.

Functie van notarissen

Er is geen specifieke definitie of verklaring over de functie van notarissen beschikbaar. Notarissen kregen een breed scala aan functies toegewezen onder de Engelse wet, die enkele eeuwen geleden notarissen heeft opgericht. In de eerste versies vervulden notarissen veel belangrijke functies, met name op het gebied van scheepvaart en internationale handel. Maar toen moderne communicatiesystemen en de digitale wereld ontstonden, veranderden de behoefte en het karakter van veel documentatieprocessen. Bijgevolg richten internationale notaris- en documentdiensten, of notarisdienst, notarisattest enz. Zich nu op documentatiebehoeften van buitenlanders, immigranten, studenten hoger onderwijs volgen in andere landen, persoonlijke of zakelijke belangen in het buitenland enz.

Notaris-ondertekenaar vs. notarissen

Notaris-ondertekenaars verschillen van notarissen met betrekking tot bepaalde gebieden van bevoegdheden en functies. Notarissen worden geacht onpartijdige personen te zijn die handelen in de hoedanigheid van getuige, terwijl belangrijke documenten zoals afsluitende documenten in een hypotheek worden ondertekend. Met andere woorden, het zijn juridische entiteiten die geautoriseerd zijn om officiële documenten en verklaringen te ondertekenen via het proces van notarisatie. Notarissen zijn ook bekleed met de bevoegdheid om documenten te valideren en te bevestigen dat er geen onnodige druk werd uitgeoefend op de uitvoerders bij het ondertekenen op de stippellijnen. Wanneer een document wordt gelegaliseerd met het duidelijke zegel van de notaris erop, komt dit alleen neer op verificatie van de identiteit van de uitvoerder.

Omgekeerd speelt een ondertekenaar van een notaris een meer betrokken rol, vooral met betrekking tot documentatie met betrekking tot onroerendgoedtransacties.De ondertekenaar van de notaris bestudeert het volledige leningspakket in meer detail en zorgt er tevens voor dat de handtekening van de lener op de juiste plaatsen verschijnt en notarieel wordt bekrachtigd zoals voorzien in de wet. Notaris-ondertekenaar kan worden beschouwd als een hogere functie binnen het notarisstelsel en een notaris kan daarom ambiëren om notaris-ondertekenaar te worden. Er kunnen echter aanvullende kwalificaties worden voorgeschreven door de respectieve staten.

Notaris-ondertekenaar en hypotheektransacties

De rol van een ondertekenaar van een notaris bij hypotheektransacties is anders dan die van een notaris. De ondertekenaars van notarissen leggen de inhoud van het document uit aan de persoon die het document ondertekent en verifiëren ook de identiteit van de personen die hun handtekening op de papieren zetten. Van een ondertekenaar van een notaris wordt daarom verwacht dat hij zowel een hogere opleiding als een opleiding volgt, zodat hij / zij geïnformeerde hulp kan bieden aan leners. Verder is het belangrijk dat een ondertekenende notaris volledige kennis heeft van het hypotheekproces en hoe het werkt. Zijn rol gaat dus veel verder dan die van een notaris. Afhankelijk van waar hypotheekdocumenten worden aangemaakt, wordt van een ondertekenaar van een notaris ook verwacht dat hij een hoog niveau van kennis in het woningkredietproces aantoont om zijn / haar commissie te verdienen.

Conclusie

Notarisdiensten worden beschouwd als een uitbreiding van de juridische praktijk voor personen met ervaring en aanzien binnen de juridische praktijk in een bepaald rechtsgebied. Eenmaal aangesteld als notaris, levert het de persoon een extra inkomstenstroom op.