Middelalders sykdom og moderne utdannelse

(24. mars 2020)

Under et nylig besøk til AGORA forskningssenter ved Universitetet i Helsingfors undersøkte Ansgar Allen kontraster mellom middelalderske kristne forestillinger om sykdom som utdanning og moderne oppfatninger om utdanning og helse.

Ansgar hevdet at utdanning, i modernitet, fungerer som et synonym for helse. I den moderne perioden, vår periode, har sykdom ingen positiv, produktiv rolle i utdanningen. Det antas at utdanning er alliert med helse i en slik grad at god utdannelse er det som bekjemper helse i alle dens former; individuelt, sosialt, politisk og økonomisk.

I middelalderkonteksten hadde sykdom derimot en eksplisitt pedagogisk funksjon. Sykdom ga muligheter til å lære om menneskehetens fallne tilstand. Den utførte en positiv rolle i utdanningen av individet som en form for guddommelig inngripen og veiledning.

Fra vår nåtid kan dette ikke være mer fremmed. Sykdom har mistet sin pedagogiske funksjon. Det har blitt noe utdannelse uunngåelig må motarbeide.

Ansgar hevdet at denne antagelsen vilkår for utdanningskritikk. Det fungerer som en grunnleggende begrensning, noe som gjør det vanskelig for oss å stille utdanning i spørsmål. Han gikk videre enn konvensjonelle analysemetoder og argumenterte for at andre tilnærminger vil være nødvendige, fra slektsforskning, litteraturteori og eksperimenter i postkritisk analyse.

Dr Ansgar Allen er foreleser og PhD-programleder på School of Education.