DIA-bounty-kampanjen er avsluttet

Detaljer om beregninger og distribusjon

(bubbalex) (5. august 2020)

Måned siden 8. juli 2020 lanserte vi DIA Bounty-kampanjen, den varte i fire uker og ble avsluttet i går 4. august 2020.

Allerede neste dag, den 5. august, var jeg ferdig sjekke alle twitterrapporter for den siste uken samt signaturkampanjer. Nå kan du fjerne DIA-signaturkode .

Du kan allerede se de endelige resultatene av å konvertere innsatsen i tokens i Regneark . Som nevnt fra begynnelsen vil fordelingen foregå i tre faser.

Distribusjonsdetaljer

  1. 30 dager etter slutt på bindingskurve
  2. 60 dager etter slutt på bindingskurve
  3. 90 dager etter slutt på bindingskurve

Obligasjonskurven pågår for øyeblikket og skal være ferdig innen 18. august eller tidligere. Du kan sjekke fremdriften på DIA Kunngjøringskanal .

I regnearket kan du se innsatsen din for hver uke. Grønn = opptjente innsatser, blå = inaktivitet, rød = feil.

På høyre side finner du kolonne Totalt antall tokens, hvor den totale inntekten din i tokens er angitt, ved siden av denne kolonnen kan du se kolonner Del 1, del 2 og Del 3 , slik blir fordelingen.

Del 1 = Fase 1, 30 dager etter slutt på bindingskurve

Del 2 = fase 2, 60 dager etter slutt på bindingskurve

Del 3 = fase 3, 90 dager etter slutt på bindingskurve

Fra dette øyeblikket er ingen endringer mulig i regnearket , alle innsatser blir beregnet, alle rapporter blir sjekket, dusørtråden er låst.

Følg med og følg budsjettrelaterte kunngjøringer på https: / /t.me/bubbalexmedia

Bounty gro opp er h ttps: //t.me/bubbalexmedia\_chat

Følg oss og støtt dette artikkel av klapper hvis du vil se flere nyheter og anmeldelser, samt forskjellige konkurranser og arrangementer! Med respekt, @bubbalexmedia teamet 😊

Telegramkanal https: // t .me / bubbalexmedia

Telegram-gruppe https://t.me/bubbalexmedia\_chat

Medium