Sådan bliver du notar i staten Melbourne

(Bhawna) (29. apr. 2020)

A notar offentlig, notar, notar service eller notar service Melbourne, alle formidler den samme betydning. I Australien repræsenterer en notar offentlig et offentligt kontor, der generelt er en praktiserende advokat eller advokat og udpeget for livet af højesteret i staten eller af ærkebiskoppen i Queensland. Notarius publicus er lovmæssigt bemyndiget til at administrere eder, vidnehandlinger og andre nyttige og vidtrækkende administrative funktioner af national / international karakter. En notar i Australien kan vidne til dokumenter, underskrive, aflægge ed osv. Inden for australsk jurisdiktion samt udføre lignende funktioner med hensyn til dokumenter til international brug. Dokumentation, der kræves af studerende, der planlægger at tage studier på udenlandske universiteter eller virksomheder, der indgår kontrakter med udenlandske leverandører eller kunder, er blandt eksemplerne.

Uddannelsesmæssige behov for at blive en notar i Melbourne

En notarius publicus vælges generelt blandt juridiske fagfolk med en vis status inden for erhvervet. Derfor er den primære forudsætning for at blive notar og tilbyde notar service Melbourne, du skal være en praktiserende jurist. Det er klart, at du har gennemgået den akademiske læring, der er foreskrevet for at udøve et juridisk erhverv og fået betydelig erfaring inden for forskellige grene af loven.

Når de først er optaget som notar, laver notarer et særskilt officielt segl, der er anbragt på en gyldent eller rødt farvet klistermærke placeret nærmest deres underskrift på en måde, så at forseglingen med dets indhold er tydeligt synlig, selv efter flere års brug og opbevaring. Notarens segl bæres også i en officiel database i forvaring af DFAT eller Department of Foreign Affairs and Trade, som også er den afdeling, der er autoriseret af den australske regering til at udstede godkendelsescertifikat eller apostel, certificering af underskrifter, frimærker eller segl fra notarier at bekræfte, at offentlige dokumenter i den australske jurisdiktion er ægte.

Notarius publicus registrerer også deres underskrift, stempel og segl hos Territory eller State Supreme Court og er ansvarlig over for Domstolen såvel som for deres Notary Society i jurisdiktion, hvor de kan være medlemmer. I de fleste lande adskiller notarernes opgaver sig meget fra advokater, skønt deres opgaver kan svare til advokaternes og rådgive deres klienter eller udarbejde dokumenter til dem. Notarer har dog begrænset autoritet i USA, og de har ikke tilladelse til at rådgive deres klienter eller udarbejde dokumenter på vegne af deres kunder. I visse jurisdiktioner med USA kan det være forbudt for Notarer at underskrive specifikke dokumenter eller udstede visse typer certifikater, især når de beskæftiger sig med udlændinge.

Funktion af notarer

Ingen specifik definition eller erklæring om funktionerne for notarer er tilgængelig. Notarer fik tildelt en lang række funktioner i henhold til den engelske lov, som skabte notar for flere hundrede år siden. I sine tidligste versioner udførte notar mange vigtige funktioner, især i forbindelse med skibsfart og international handel. Men når moderne kommunikationssystemer og den digitale verden opstod, ændredes behovet og karakteren af ​​mange dokumentationsprocesser. Derfor fokuserer notar international og dokumenttjeneste eller notar service, notaris attestation osv. På dokumentationsbehov hos udlændinge, indvandrere, studerende forfølger videregående uddannelse i andre lande, personlige eller forretningsmæssige interesser i et fremmed land osv.

Notarius underskrivelsesagent vs. notarer

Notarius underskrivelsesagenter er forskellige fra notarer med hensyn til bestemte områder af myndigheder og funktioner. Notarer forventes at være upartiske personer, der handler i vidnets egenskab, mens vigtige dokumenter som lukning af dokumenter i et pant er underskrevet. Med andre ord er de juridiske enheder, der har tilladelse til at underskrive officielle dokumenter og erklæringer gennem notariseringsprocessen. Notarer investeres også med beføjelse til at validere dokumenter og bekræfte, at der ikke blev udøvet unødigt pres på eksekutørerne, mens de underskrev på de stiplede linjer. Når et dokument er notariseret med den særskilte forsegling af notaren, der er anbragt på det, svarer det kun til verifikation af eksekutivens identitet.

Omvendt spiller en notarunderskrivelsesagent en mere involveret rolle, især med hensyn til dokumentation med hensyn til ejendomstransaktioner.Notarius underskrivelsesagent studerer hele lånepakken mere detaljeret og sikrer også, at låntagerens underskrift vises på de rigtige steder og er notariseret i henhold til loven. Notarius underskrivelsesagent kan betragtes som en højere stilling inden for notarsystemet, og en notar kan derfor stræbe efter at blive notarunderskrivelsesagent. Yderligere kvalifikationer kan dog fastsættes af de respektive stater.

Notarius underskrivelsesagent og pantransaktioner

Rollen som en notarius underskrivelsesagent i pantransaktioner adskiller sig fra en notars offentlighed. Notarius underskrivelsesagenter forklarer indholdet af dokumentet til den enkelte, der underskriver dokumentet, og verificerer også identiteten på personer, der anbringer deres underskrift på papirerne. En notarunderskrivelsesagent forventes derfor at have videregående uddannelse såvel som uddannelse, så hun / han kan yde informeret bistand til låntagere. Desuden er det vigtigt, at en notarnoteringsagent har fuldt kendskab til pantprocessen, og hvordan den fungerer. Hans rolle går således langt ud over en notars offentlighed. Afhængigt af hvor realkreditdokumenter oprettes, forventes det, at en notarunderskrivelsesagent også demonstrerer et højt niveau af viden i boliglånsprocessen for at tjene hans / hans provision.

Konklusion

Notærtjenester regnes som en udvidelse af juridisk praksis for enkeltpersoner med erfaring og status inden for juridisk praksis i en given jurisdiktion. Når det er udpeget som notar, giver det individet en ekstra indtægtsstrøm.