Středověká nemoc a moderní vzdělávání

(24. března 2020)

Během nedávné návštěvy výzkumného centra AGORA na univerzitě v Helsinkách prozkoumal Ansgar Allen kontrasty mezi středověkými křesťanskými koncepcemi nemoci jako vzdělání a moderními koncepcemi vzdělávání a zdraví.

Ansgar tvrdil, že vzdělávání v moderní době funguje jako synonymum pro zdraví. V moderním období, v našem období, nemá nemoc ve vzdělávání žádnou pozitivní a produktivní roli. Předpokládá se, že vzdělání je spojeno se zdravím do té míry, že dobré vzdělání je to, co bojuje proti všem možným formám zdraví; individuální, sociální, politická a ekonomická.

Naproti tomu ve středověkém kontextu měla nemoc výslovnou vzdělávací funkci. Nemoc poskytovala příležitosti dozvědět se o padlém stavu lidstva. Ve výchově jedince plnil pozitivní roli jako forma božského zásahu a výchovy.

Z pohledu naší současnosti to nemohlo být více cizí. Nemoc ztratila svoji výchovnou funkci. Stalo se něčím, čemu se musí vzdělávání nevyhnutelně bránit.

Ansgar tvrdil, že tento předpoklad podmíňuje vzdělávací kritiku. Funguje to jako základní omezení, což nám ztěžuje umisťování dotyčného vzdělání. Přesahující konvenční způsoby analýzy tvrdil, že budou nutné další přístupy, vycházející z genealogie, literární teorie a experimentů v postkritické analýze.

Dr Ansgar Allen je lektorem a ředitelem doktorského programu na Pedagogické škole.