Prohlášení o víře, požehnání a Milost v roce 2020

(28. října 2020)

Vyzvěme do svého života Boží požehnání a Milost prostřednictvím prohlášení své víry: –

PROHLÁSÍM, že zakusím Boží věrnost.

PROHLÁŠÍM, že se nebudu bát a Nebudu pochybovat.

PROHLÁSÍM, že mu zachovám svou důvěru, protože vím, že mě nezklame.

PROHLÁSÍM, že se stanu vším, čím mě Bůh stvořil. a porodí každý slib, který mi Bůh vložil do srdce.

PROHLÁSÍM se o neuvěřitelná Boží požehnání a dobrotu nad mým životem, což mi umožňuje zažít ohromující velikost Boží přízně, která mi přinese výbušná požehnání.

PROHLÁŠÍM, že mám dnes milost, kterou potřebuji, a naplňuji mě silou, silou a odhodláním pomáhat m Překonáváme každou překážku, překonáváme každou výzvu a překonáváme všechny potíže.

PROHLÁSÍM, že není pozdě na splnění všeho, co mi Bůh vložil do srdce. Nevynechal jsem své okno příležitostí. Bůh má v mé budoucnosti okamžiky přízně. Právě mě připravuje, protože se chystá uvolnit zvláštní milost, která mi pomůže dosáhnout mého snu.

Toto je můj čas.

Toto je můj okamžik.

Dostávám to dnes!