[Programování!] Třída ?? Objekt ??… nový!

(3. listopadu 2020)

Přátelské připomenutí
Tento článek je velmi jednoduchý, ale pro začátečníka důležitý.

Když se diskutuje o objektově orientovaném jazyce , často se zmiňují třída a objekt. Vztah mezi třídou a objektem , ve kterém se cítím jako
forma chleba a chleba 😆.

obrázek zdroj: https://www.amazon.com/Bluedrop-Silicone-Square-Bakery-Bakeware/dp/B06XQG9RV1

Vezměte například jeden příklad napsaný pomocí Java.

Na tomto obrázku vidíme, že existují třída automobilů a carObject . Třída automobilu, stejně jako forma chleba, a můžeme vytvořit instanci / vytvoření objektu automobilu pomocí nové klíčové slovo, objekt automobilu by tedy měl některé vlastnosti a metody, které definujeme ve třídě automobilů .

Na pravé straně obrázku má carObject dvě proměnné, barvu a kola. Na řádku 19 by navíc carObject mohl zavolat metodu run, která provede svoji metodu, a výsledek provedení této metody je v konzole.

Proto nejde o vztah formy chleba a chléb jako vztah třídy a předmětu? 😏

Také klíčové slovo nové je pro třídu důležité a objekt!