Možnosti uživatele portálu pro webovou stránku v Odoo 13

(Cybrosys Technologies) (19. října 2020)

Uživatelé portálu jsou vytvořeny společností za účelem udělení přístupu na webové stránky společnosti po získání důvěry nebo předplatného určitých služeb. V instituci, kde zákazník potřebuje určité materiály ke kurzu nebo objednávky, dostane portál přístup na webovou stránku. Ty může poskytnout pouze uživatel, ke kterému potřebuje přístup, a jsou poskytovány za podmínek stanovených společností. Hlavní výhodou je, že zákazníkovi je poskytována pouze možnost prohlížení, čtení a objednávání; nemůže je upravovat ani odebírat, čímž jim brání v odstraňování cenných dokumentů z vašeho webu.

Platforma Odoo umožňuje uživateli vytvořit neomezený přístup k portálu klientům na základě obchodních potřeb. Tato možnost umožnit uživatelům portálu Odoo pomáhá společnosti získávat klienty a rozvíjet jejich podnikání. V určitých případech mají přístup na web pouze privilegovaní klienti. Ve všech případech platforma Odoo umožňuje uživateli ověřit a uložit pověření uživatele v databázi. Což umožňuje omezit potenciální klienty nebo podvody na platformě.

Tento blog bude popisovat,

Jak udělit zákazníkovi přístup na portál

Co jsou Možnosti dostupné pro uživatele portálu v nabídce webových stránek?

Poskytnout portálu přístup k zákazníkovi / klientovi.
Přístup portálu k zákazníkovi nebo klientovi lze vytvořit při nastavování kontaktů v Odoo platforma

Chcete-li povolit přístup portálu Odoo k zákazníkovi, přejděte do nabídky Zákazník> Vytvořit zákazníka

Je třeba uvést také název a popis adresy spolu s kontaktními údaji. Nabídku Účetnictví a položky deníku lze přiřadit spolu s terminologií prodeje a nákupu. Po vyplnění popisů může uživatel uložit podrobnosti.

Po uložení zákazníka do středové konzoly zákaznického panelu může uživatel zobrazit nabídku Akce, ze které si může zvolit, že zákazníkovi udělí přístup k portálu Odoo.

Po výběru možnosti poskytnout přístup k portálu Odoo zákazníkovi, kde je uživatel, se zobrazí místní nabídka může poskytnout e-mailovou adresu, pokud není uvedena, a povolit ikonu na portálu. Zadané e-mailové ID by mělo být legitimní a přístup ke klientovi bude k dispozici pouze prostřednictvím tohoto ID.

Jelikož je nový kontakt poskytován s přístupem na portál, mělo by být zákazníkovi původně přiděleno charakteristické heslo, které může sám změnit z portálu. Zákazník může změnit heslo na zákaznickém portálu pomocí možnosti změnit heslo.

Počáteční heslo lze nastavit v obecném nastavení platformy Odoo a v nabídce uživatele a společností vyberte uživatele z který může administrátor vybrat příslušného uživatele portálu a změnit heslo na kartě akcí. O změně hesla lze informovat klienta, aby mu umožnil počáteční přístup k platformě.

Pokračovat ve čtení …

Původně publikováno na

Možnosti uživatele portálu pro nabídku webových stránek v Odoo 13

Uživatelé portálu jsou vytvořené společností za účelem udělení přístupu na webové stránky společnosti po získání důvěry nebo přihlášení k odběru…

www.cybrosys.com